(زبان خانه هستی ماست).

راهنمای الفبای تالشی و تاتی (همواج)

تاریخ:بیست و یکم خرداد 96-10:58

راهنمای الفبای تالشی و تاتی منتشر شد.


این راهنما که حاصل یک کار گروهی است، بعد از مدت چند ماه تلاش، کار گروهی و جلسات هم اندیشی شکل گرفته است. از تمام دوستان و محققینی که با خط فارسی جملات تاتی و تالشی را مینویسند، انتظار میرود در آینده با این خط تاتی و تالشی بنویسند و آن را به دوستان دیگر معرفی نمایند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نشت هم اندیشی تعدادی از محققین تات و تالش

تاریخ:سوم اردیبهشت 96-00:04


تعدادی از محققین تات و تالش در روز 2/2/96 در پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان، گرد هم آمدند تا در مورد خط و الفبای زبان تاتی و تالشی به وحدت رویه ای برسند.

 هدف این نشت انتخاب الفبایی برای نوشتن زبانهای مذکور بر پایه الفبای فارسی بود. گرچه برای نوشتن به خط آوانگار بین‌المللی (IPA) بین محقین مشکلی وجود ندارد، اما برای نوشتن تاتی و تالشی به خط فارسی در محافل علمی و اجتماعی وحدتی بین محققین وجود ندارد و با توجه به افزایش رسانه‌های مجازی، آسیب این اختلاف شیوه‌ها و نظرات، بیش از پیش مشخص شده‌است. این محققین امیداورند با توجه به آسیب‌های موجود، بتوانند راه حلی برای برون رفت از این پراکندگی پیدا کنند.

در این نشست، دکتراحسان شفیقی، دکتر علی عبدلی، دکترمحرم رضایتی، دکترسید هاشم موسوی، دکتر جهاندوست سبزعلیپور، دکتر فرهاد رجبی، دکتر فرزاد بختیاری، دکتر علی نصرتی، دکتر آرمین فریدی، آقای ابراهیم خادمی‌ارده، آقای علی ماسالی، آقای جواد معراجی، آقای شهرام آزموده، آقای مهرپویا و آقای پیمان خدایی شرکت داشتند. 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

معرفی کتاب: راهنمای گویش شناسی

تاریخ:دوازدهم آبان 95-20:06


کتاب راهنمای گویش شناسیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارائه مقاله: بررسی تطبیقی ریشه افعال تاتی، تالشی، و گیلکی

تاریخ:پنجم آبان 95-21:42

ارائه شده در کنفرانس بین‏ المللی 

«20 Years Of Iran and The Caucasus, A Breakthrough»

 دانشگاه دولتی اسلوونی ارمنستان  23-21 اکتبر 2016

چکیده:

ریشه‌ یا مهمترین جزء فعل، بخش دربرگیرندۀ معنای آن فعل است که همواره در تمام مشتقات حاصل از آن ریشه، به نوعی حضورش قابل مشاهده است. با شناخت ریشه فعل می‌توان بسیاری از اجزای فعل را شناخت. در زبان‌های حاشیۀ خزر که از زبان‌های شاخه شمال‌غربی هستند، فعل‌هایی وجود دارند که بسیار قدیمی‌اند. از بین این دسته از زبان‌ها، تاتی، تالشی و گیلکی برای این پژوهش انتخاب شده‌اند. برای انجام نخست فهرستی از مصادر سی گونة زبانی از گونه‌های زبان‌های مورد نظر (یعنی از هر زبان ده گونه) جمع آوری شده که قریب به ده هزار مصدر بوده است. در مرحله بعد ریشه هر کدام از این مصادر استخراج شده است.

 در این شاخه فعل‌ها دو ریشه قوی و ضعیف و نیز گردش مصوت ایرانی باستان را حفظ کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در این دسته از زبان‌های ایرانی در مجموع بیش از سیصد ریشۀ فعل در گونه‌های مختلف وجود دارد که در این سی گونه زبانی تکرار می‌شوند، و تفاوت ریشۀ افعال در این ناحیه اندک است. تفاوت‌ها و تغییرات در این بخش پیوستاری است یعنی تاتی خلخال خیلی شبیه تالشی ماسال و تالشی نصیر محله خیلی شبیه گیلکی فومنی است و در  عوض ریشه‌های گیلکی رودسری خیلی کم شبیه تاتی خلخال یا تالشی عنبرانی است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گزارش طرح پژوهشی بررسی ریشه افعال در تاتی، تالشی و گیلکی

تاریخ:پانزدهم مرداد 95-09:45

 بررسی ریشه‌‌شناختی افعال زبان‌های تاتی، تالشی و گیلکی

ت

چکیدۀ فارسی:

 افعال و ریشه‌های آنها همچون ژن در بدن انسان هستند که از طریق شناسایی آنها می‌توان به ارتباط آنها با همدیگر پی‌ برد. تاتی، تالشی، گیلکی، سمنانی، آذری، مازندرانی، و ...از زبان‌های ایرانی شاخه شمال‌غربی هستند که آنچنان به چیستی و چگونگی ارتباط آنها با همدیگر پرداخته نشده است. هنوز نمی‌دانیم زبان گیلکی چه ارتباط و چه مقدار ارتباط با تالشی و تاتی دارد. بسیاری از تات‌ها و تالش‌ها خود را دارای یک زبان می‌دانند و به راحتی با یکدیگر تعامل دارند. یک تحقیق بنیادی در این زمینه می‌تواند مقدار و چگونگی ارتباط آنها با هم را نشان دهد. در این تحقیق ریشه‌های افعال سی (30) گونۀ زبان از زبان‌های تاتی، تالشی و گیلکی استخراج و بررسی خواهند شد. آنچنان که تا حال معلوم شده است، همۀ افعال یک زبان تقریباً از سیصد (300) ریشۀ فعل ساخته شده‌اند، با ریشه‌های به دست آمده می‌توان برای هر گویش جدولی همچون جدول تناوبی عنصرهای شیمیاییِ مندلیف طراحی کرد و اغلب کلمات مشتق آن را ریشه‌‌یابی کرد. منظور از کلمات مشتق کلماتی است که ریشه فعلی در آن زبان دارند.  سوال مورد نظر این پژوهش آن است که چه ریشه‌های فعلی‌ای در زبان‌های تاتی، تالشی و گیلکی موجود است و این ریشه‌ها چه ارتباطی با هم دارند؟

 کلیدواژه‌ها: زبان‌هایِ شاخۀ شمالغربی ایران، تاتی، تالشی، گیلکی، ریشۀ فعل، مصدر، بررسی ریشه‌شناختی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: دستوری شدگی فعل be (بودن) در زبان تالشی

تاریخ:بیست و چهارم تیر 94-23:11

(با همکاری هـ . واعظی و ع. احمدزاده)
 11 و 12 شهریور 1394
چکیده مقاله: 
   منشأ پیدایش افعال کمکی و معین در بسیاری از زبانهایی که تاکنون بررسی شدهاند، افعال اصلی است؛ یعنی با مراجعه به پیشینهی افعال کمکی در هر زبان، با یک فعل واژگانی مواجه میشویم که کاربرد کمکی امروز را نداشته و با گذشت زمان به شکل و کاربرد امروزی درآمده است. در مطالعاتِ تاریخیِ زبانشناختی، این تغییر و تحوّل؛ یعنی تبدیل یک فعل اصلی به یک فعل کمکی در زمانی طولانی در چارچوبی نظری و فرایندی همگانی بررسی میشود که در همهی زبانها رخ میدهد و در زایش مقولات دستوری دیگر نیز مطرح است. این فرایند، «دستوریشدگی» نامیده میشود. در طی فرایند دستوریشدگی  عناصر واژگانی تبدیل به امکانات دستوری میشوند یا اجزای دستوری، ویژگیهای دستوریِ جدیدی را کسب میکنند. در این مقاله به بررسی فرایند دستوریشدگیِ فعلِ معین be (بودن) در تالشی مرکزی (پرهسری) و تالشی جنوبیِ گونهی سیاهمزگی پرداخته میشود.  علّت نبود دادههای  مکتوب از مرحلههای پیشین زبان تالشی، از مشکلات این گونه‌ پژوهش‌هاست، اما به طور تطبیقی با زبان‌های هم‌خانواده به راحتی می‌توان به دستوری‌شدگی این مقولات پی‌برد. دادههای این تحقیق به روش میدانی جمعآوری شده است. بهوجود آمدن افعال کمکی، شبه‌معین و فعل پییستی از فعل اصلی واژگانی be (بودن) در زبان تالشی نمونههایی از دستوریشدگی هستند. این عنصر زبانی، ویژگی کلمهی قاموسی را از دست داده و ویژگی کلمهی نقشی را کسب کرده است. این فعل علاوه بر فعل واژگانی بودن در مواردی از قبیل: معین شدگی، شبه معینشدگی و پیبست ضمیری دستوری شده و از معنای اصلی خودش تهی شده است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: نوعی فعل مضارع در زبان‌های ایرانی شمال غربی

تاریخ:نهم آذر 93-23:13

مقاله: نوعی فعل مضارع در زبان‌های ایرانی شاخۀ شمال غربی
دومین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی: گذشته  و حال
(ارائه به شکل سخنرانی در محل دایره المعارف بزرگ اسلامی تهران، در 14و 15 دی ماه 1393). متن مقاله pdf
چکیده مقاله:

در زبان‌های ایرانی شاخۀ شمال غربی از جمله، تاتی، تالشی، هرزنی نوعی فعل مضارع وجود دارد که در اول آنها وند تصریفی b(v)- ظاهر می‌شود. مانند ba-š-im (می‌روم- تالشی مرکزی)، ba-bāst-emun (می‌بندیم- تاتی کلاسور)، bö-öten (می‌گویم، هرزنی). این ساخت مضارع که در اولش وند مذکور می‌آید، و امروزه در حال تبدیل شدن به فعل آینده است، در زبان فارسی نیز سابقه‌هایی دارد که در شاهنامه نمونه‌اش فراوان است. مانند:   

        فریدون چنین پاسخ آورد باز      که گر چرخ دادم دهد از فراز 

               ببرم پی اژدها را ز خاک           بشویم جهان را ز ناپاک پاک  (شاهنامه، ضحاک/235-236)

               که گر اژدها را کنم زیر خاک­­­      بشویم شما را سر از گرد پاک (شاهنامه، ضحاک/ 265)

هدف این مقاله شناسایی این فعل مضارع است که در زبان‌های ایرانی در مورد آن کمتر بحث شده است. قراین نشان می‌‌دهد که در زبان‌هایی که دارای این نوع مضارع هستند، مضارع دیگری نیز به کار می‌رود، یعنی در آنها دو نوع مضارع، وجود دارد که یکی از آنها معنای واقعی مضارع یعنی حال را؛ و دیگری معنای آینده (نزدیک یا دور) را می‌رساند. این نوع از مضارع امروزه در زبان فارسی به کار نمی‌رود، اما در زبان‌های تاتی، هرزنی و تالشی نمونه‌های فراوانی از آن وجود دارد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرح پژوهشی: بررسی مصادر تاتی، تالشی و گیلکی

تاریخ:پانزدهم تیر 93-13:02

این طرح که نگارنده آن را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالهای 1392 و 1393 انجام داده است، دو بخش عمده دارد. در یک بخش این طرح، مجموعه مصادر ساده و پیشوندی سی (30) گونه از گونه‌های زبانی تاتی، تالشی و گیلکی جمع‌آوری؛ و در بخش دیگرش مصادر تحلیل و بررسی شده اند. اغلب گونه‌های این ناحیه قریب به دویست (200) مصدر ساده و چهارصد (400) مصدر پیشوندی دارند (این در صورتی است که زبان فارسی رایج در حال حاضر کمتر از 160 مصدر ساده دارد). مصادر ساده و پیشوندی در این زبان‌های دیگر تولید نمی‌شوند و هر روز در حال نابود شدن هستند و به جایشان مصادر مرکب در حال افزایش‌اند. از این لحاظ این مصادر گنجینه عظیمی هستند چون دیگر تولید نمیشوند و با شناخت مصدر میتوان اجزای صرفی دیگر زبان را نیز به راحتی شناخت.

  در این طرح از زبان تاتی گونه‌هــای اسکستانی، دروی، رودباری، شالی، کجلی، کرنقی، کرینی، کلوری، گیلوانی و لردی؛ از زبان تالشی گونه‌های آلیانی، پره‌سری، خوشابری، دیزکوهی، رضوان‌شهری، سیاه‌مزگی، عنبرانی، قلعه‌‌رودخانی، ماسالی، نصیرمحله‌ای؛ و از زبان گیلکی گونه‌‌های گیلکی بندرانزلی، رامسری، رشتی، رودسری، زرسری، سیاه‌وزانی، فومنی، کسمایی، گوراب‌زرمیخی و لاهیجانی انتخاب شده‌اند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: «ویژگیهای مصدر در تاتی، تالشی، و گیلکی»

تاریخ:شانزدهم اردیبهشت 93-16:50

مقاله: «ویژگی‌های مصدر در زبان‌های حاشیۀ خزر ‏ ‏(تاتی، تالشی، و گیلکی)»

فصلنامه علمی پژوهشی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (زیرچاپ)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: پیشوندهای فعلی در گیلکی، تالشی و تاتی

تاریخ:بیست و نهم آبان 92-14:14

مقاله (سخنرانی):پیشوندهای فعلی در گویش‌های گیلکی، تالشی و تاتی
ارائه شده در همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمعیی گیلانی
مکان همایش: دانشگاه گیلان زمان همایش:  14 اسفند ماه 1387
 متن کامل مقاله pfdداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کتاب: بررسی تطبیقی فعل در تاتی، تالشی و گیلکی

تاریخ:هشتم مهر 92-21:58

ناشر: دانشگاه گیلان شابک: 7-0448-600-978      قیمت پشت جلد 12000 تومان

این کتاب صورت تجدید نظر شده رساله دکتری نگارنده است که در دانشگاه گیلان به طبع رسیده ‏است. در این کتاب ساختمان فعل سه گونه تاتی (لردی، کجلی، دروی)؛ سه گونه تالشی (پره سری، سیاهمزگی، عنبرانی)؛ و سه گونه گیلکی (رشتی، رودسری، فومنی) در مرحله اول توصیف و در مرحله بعد با هم و با زبانهای ایرانی باستان و ایرانی میانه مقایسه شده است برای مشاهده مراسم رونمایی از کتاب در دانشگاه گیلان اینجا را انتخاب کنید.

برای تهیه کتاب به ادامه مطلب در زیر مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: شکلهای فروپاشی ارگتیو در تاتی، تالشی و گیلکی

تاریخ:ششم مرداد 92-11:25

  مقاله: شکلهای فروپاشی ارگتیو در زبانهای تاتی، تالشی و گیلکی
مجله پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی (دانشگاه همدان)، دوره 3 شماره 5 صص 167- 182

برای مشاهده مقاله در مجله
پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی اینجا را انتخاب کنید.
متن کامل مقاله pdfداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مراسم رونمایی از کتاب

تاریخ:بیست و دوم تیر 92-15:11

مراسم رونمایی و نقد و بررسی کتاب 

«بررسی تطبیقی فعل در گویش­های تاتی، تالشی و گیلکی «

در ادامه سلسله نشستهای علمی و پژوهشی، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 5 تیر 1392 در سالن اجتماعات دکتر رحمدل پژوهشکده گیلان شناسی برگزرا شد. این کتاب موضوع نخستین رساله­ ی دکتری گروه ادبیات و زبان فارسی دانشگاه گیلان است که توسط دکتر جهاندوست سبزعلی­پورو به راهنمایی دکتر محرم رضایتی کیشه ­خاله و مشاوره دکتر حسن رضایی باغ بیدی و علی رفیعی جیردهی به نگارش درآمده و به همت پژوهشکده­­ گیلان­شناسی به طبع رسیده ‏است.

 متن کامل خبر
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

تاریخ:بیست و دوم تیر 92-14:51

مقاله: نشانه های تالشی در مناطق تات زبان خلخال

فصلنامه علمی - پژوهشی ادب پژوهی شماره سیزدهم پاییز  1389

 متن کامل مقاله pdf

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: ریشه و ماده فعل در گویش‌ها تاتی، تالشی و گیلکی

تاریخ:بیست و دوم تیر 92-14:43

مقاله: ریشه و ماده فعل در گویش‌ها تاتی، تالشی و گیلکی (با همکاری دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله(

فصلنامۀ علمی- ‏پژوهشی ادب‌پژوهی، 1387، شمارۀ 6؛  ص 111- 132؛

متن کامل مقاله pdf
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو