(زبان خانه هستی ماست).

مقاله:شعر کار شالیزار (تحلیل و بررسی شعر کار گیلکی)

تاریخ:بیست و هفتم مرداد 96-12:11

با همکاری خانم سیده باقره باقری


شعر کار به شعری می‌گویند که در حین کار خوانده می شود.  هر جا کار هست شعر هم هست و اگر کار جمعی باشد، شعر به‌مراتب بیشتر خواهد بود. آنگونه که از ظاهر امر پیداست، زنان در حین کار بیش از مردان شعر می‌خوانند. کشت برنج در گیلان از مرحلۀ نشاء و تهیة تخم تا برداشت محصول، بیشتر به دست زنان و به‌طورجمعی انجام میشود. شالیزار بهترین خاستگاه شعر می‌تواند باشد. البته اطلاق عنوان شعر کار به این اشعار به این معنی نیست که باید این اشعار را در مزرعه و موقع کار خوانند، بلکه منظور این است که این اشعار از جمله اشعاری است که در شالیزار خوانده می شوند و ممکن است در مواقعی دیگر همین اشعار در مراسم عروسی و یا تولد و...  نیز خوانده شوند. 


@vayransabzalipourداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر تاتی پلنگاه (بخش دوم)

تاریخ:بیستم فروردین 94-12:47

                                   منظومه پلنگاه (بخش اول):

                         
                        دریافت فایل صوتی بخش اول >>>
                          
                               منظومه پلنگاه (بخش دوم)
                       
1  پلنگاه وختی دور آبیش چَمَه کُو                          وَرگه وَنا دَگنس ام رَمَه کُو

2   وَرگه چَمه قوچ و ورَ‌ش دَرَنجه                        خشکی چَمه سیاه مالانش بنجَه

3   شیانه سَس دَپرخنیس  دیمَه کُو                           آگاردنسش اَمَه راه نیمَه کُو

                         4  پلنگاه جان آخ چه باجم چمان کُو   

                       تا بـــــزانی چَمه دله غمان کُو

 5  ویرم بنرشـــــو عادیله مَرده را                    زجری کشیمان وَره بَرکردِه را 

6   جَرگه به جَرگه یا علی واجیمان                     کنزَه به کنزَه وَره اشکاجیمان

7   اوان چه کَرده  که اگاه دَمَردین                    بشین شکار، شکار ببین بمَردین

                     8  پلنگاه جان ای شَو باجن امان نَه

                      نامردَه رشته چه بکرد چمان نَه


دریافت معنا و آوانویسی شعر


برای خواندن بقیه شعر اینجا را انتخاب نمایید.


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر : «کَشَه بنَه چُو»

تاریخ:یکم مرداد 93-14:46

کشه بنه چو
خواندن شعر محلی و گویشی بدون فایل صوتی مشکل است.


خَلکه کَنه شَی دَکــر آقــا نبُو            هَـــر گلیکَه بـر که ولَه تا نبو

 دولَه زمینی که چَـرا آو باری             چـالـه بُو واتـن دِه اگـا چا نبو

قرقرَه پایزه دیــمَیَس وا گــنه           لاخ چاکــنه وا بـــهارَه وا نبو

اشته راه بش، خَلکه لافنده مَگیر         خَلکـه آکــرده را تـــرا را نبو

مَیز و مَشن حلوامه رَز ده مَکار            اَ واشه نام حلوامه، حلـــوا نبو

 هَنده بگَردی کَلاجــه لانَه‌یان            ای زرجَــه خـــا ترا پَیدا نبو

گمان مَکه لس پِگیری شیانَه بی          پی یَـر زن اشتن بکشه ما نبو

 هَی نشی هَیزی دَگنی مَردومه           ام کَــنه دنــیا ترا نـی جا نبو

عُورضه داری زور دَکه اشته پا کو       کَــــشه بنَه چُو که تـرا پا نبو

برای خواندن معنای شعر و وآوانویسی آن  به خط لاتین، به ادامه مطلب در زیر مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر تاتی: منظومه پلنگاه از جهاندوست سبزعلیپور

تاریخ:هفدهم خرداد 93-23:32

 این شعر بخشی از منظومه بلندی است به نام پلنگاه  که شکل کاملش در آینده - اگر خدا بخواهد - به صورت چاپی منتشر خواهد شد.    شعر گویشی و محلی را بدون فایل صوتی آن نمیتوان خواند.                               (دریافت فایل صوتی شعر تاتی)

                                         1) چَمَه قَدمیه امانَـه پلنگاه           
 
                                         قَدیمَه روزان نشانه پلنگاه

 2) دور از اشته دلم کرا پترَکه                     غَم کرا مَن  وَرگه شـیار اِترَکه

3) وقتی بشیش بشِه چَمَه تَرانه                   شندر آبِــــه اَ شادیَه زَمانـــه

4) اشته نازاینه زرجان پَر بگَت                     سیاه کلاجان عَروسی سَر بگت

5) کاریش بینی ام زمانه پلنگاه

  چنده گیرم ترا مانه پلنگاه

6) بهار که بی دگردیمان سینه کو                 کس دنپرسی چمه پا پینه کو

7)  واران واری اشکاجیمان توله                     ویـر نواریمان چمه گالش خله  

8) پخسیمان یندی خلته خاشه کو                   آخلدیمان رزه و باغان واشه کو

9) کاش که پلنگاه ای گره آگردم

خردن ببـم اَ تنــــگه یان دگردم

 10) پلنگاه وقتی ته بشیش شَو آبه            جان پَرمان لس بگنس کَو آبه  

11) شَخته بامَه شادی  غَم و درد آبه          سیاه خری بامَه هوا سَرد آبه

12) وا بگنس چمه لاخانش اِکرد             سیا غَـــمه چَمَه کَسانش اِبرد

13) پلنگاه جان کاش ای کمی تاو باریش

                                        ســـــیاه روزان را کمی اوتاو باریش

 برای خواندن معنای شعر و نیز اوانویسی ان به خط لاتین به ادامه مطلب در زیر مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: بررسی اسطوره شناختی عروس گولی در گیلان

تاریخ:دوم مرداد 92-23:22

مقاله:تحلیل اسطوره­ شناختی عَروس ­گولِی( Arus Guley از آیین­های باروری گیلان
فصلنامه علمی- پژوهشی نقد ادبی شماره 22، صص 113-136
  
برای مشاهده مقاله در
فصلنامه نقد ادبی اینجا را انتخاب کنید.
متن کامل مقاله pdf
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic