(زبان خانه هستی ماست).

صفحه مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ:پنجم آبان 93-20:07

 راهنمای نگارش پایان نامه جدید (ویرایش یهمن 1395) 

جزوه دستور زبان فارسی دریافت

 لینک کانال تلگرامی  وبلاگ ویران   

فهرست مجلات علمی - پژوهشی >>> link
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: اصول فرهنگ نگاری گویشی

تاریخ:بیست و چهارم شهریور 93-12:15

نویسندگان: جهاندوست سبزعلیپور، با همکاری خانم فاطمه نیک گهر
مجله زبان پژوهی  (مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه الزهرا)                                                                                                               شماره 11 تابستان 1393  از ص 65- 96  
 داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد کتاب: زبان گیلکی از مسعود پورهادی

تاریخ:هفدهم شهریور 93-10:42

نقد کتاب: زبان گیلکی از مسعود پورهادی 
ناشر: رشت فرهنگ ایلیا، تاریخ نشر: 1385، از مجموعه فرهنگ و تمدن گیلان (شماره 16)
مجله زبانها و گویشهای ایرانی
(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)  شماره 3 اسفند 1392داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: نظام حالت نمایی در زبان تاتی خلخال

تاریخ:هفدهم شهریور 93-10:19


مقاله نظام حالت نمایی در گویش تاتی خلخال 
(باهمکاری راحله ایزدی فر، دانجشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان)

دوره 5 شماره 4  پیاپی 20  آذر و دی 1393 از صص 103-123داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر تاتی: «سیاه میجه»

تاریخ:شانزدهم مرداد 93-11:25

شعر تاتی «سیاه میجه» (مژه سیاه)
                              
از اشــته سیــــاه میجَــــه‌یان آرزو دارم     بی اشته از هرگز نخام ام روزگـــارم
ام سره دیمان چه وینم گول گوله دسسه   
گلیاسه لوان چه بکرم، تازه بهــــارم!
وختی ته راه شی راسَران کُــو صَف دَوندند        ام صَفه کُو من نی دیَس، از ناجَـه دارم
  بی‌ اشــته ام دل چــه بکره تاسَین و تلـله
   باور نکری بو دیَس ام شیرَنه جــــانم!
دَسم که عـــومری آنرسـس تـــه باجم از:
    «اشتــه غمه پر وختیه دلــه  کو دارم»
وختی ته آی چشمه شـــیار از روشن آبوم
     بیزن بورن لیل ایم ده از، صافه روبـارم!
تااشته میجان ‌کو‌ واجـم غـَــش کَره ام دل
  زانی ته! مَنه‌‌ر چه کرده آخ، نـــازه یارم!
شُوم تَنگه تَنگه از تـــرا خَلکه دَپــــرسم
          از اشته سیـاه میجَه‌یان یار کــا دَه بارم

برای خواندن معنای شعر و وآوانویسی آن  به خط لاتین، به ادامه مطلب در زیر مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب

نوع مطلب : زبان تاتی، 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر : «کَشَه بنَه چُو»

تاریخ:یکم مرداد 93-14:46

کشه بنه چو
خواندن شعر محلی و گویشی بدون فایل صوتی مشکل است.


خَلکه کَنه شَی دَکــر آقــا نبُو            هَـــر گلیکَه بـر که ولَه تا نبو

 دولَه زمینی که چَـرا آو باری             چـالـه بُو واتـن دِه اگـا چا نبو

قرقرَه پایزه دیــمَیَس وا گــنه           لاخ چاکــنه وا بـــهارَه وا نبو

اشته راه بش، خَلکه لافنده مَگیر         خَلکـه آکــرده را تـــرا را نبو

مَیز و مَشن حلوامه رَز ده مَکار            اَ واشه نام حلوامه، حلـــوا نبو

 هَنده بگَردی کَلاجــه لانَه‌یان            ای زرجَــه خـــا ترا پَیدا نبو

گمان مَکه لس پِگیری شیانَه بی          پی یَـر زن اشتن بکشه ما نبو

 هَی نشی هَیزی دَگنی مَردومه           ام کَــنه دنــیا ترا نـی جا نبو

عُورضه داری زور دَکه اشته پا کو       کَــــشه بنَه چُو که تـرا پا نبو

برای خواندن معنای شعر و وآوانویسی آن  به خط لاتین، به ادامه مطلب در زیر مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرح پژوهشی: بررسی مصادر تاتی، تالشی و گیلکی

تاریخ:پانزدهم تیر 93-13:02

این طرح که نگارنده آن را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سالهای 1392 و 1393 انجام داده است، دو بخش عمده دارد. در یک بخش این طرح، مجموعه مصادر ساده و پیشوندی سی (30) گونه از گونه‌های زبانی تاتی، تالشی و گیلکی جمع‌آوری؛ و در بخش دیگرش مصادر تحلیل و بررسی شده اند. اغلب گونه‌های این ناحیه قریب به دویست (200) مصدر ساده و چهارصد (400) مصدر پیشوندی دارند (این در صورتی است که زبان فارسی رایج در حال حاضر کمتر از 160 مصدر ساده دارد). مصادر ساده و پیشوندی در این زبان‌های دیگر تولید نمی‌شوند و هر روز در حال نابود شدن هستند و به جایشان مصادر مرکب در حال افزایش‌اند. از این لحاظ این مصادر گنجینه عظیمی هستند چون دیگر تولید نمیشوند و با شناخت مصدر میتوان اجزای صرفی دیگر زبان را نیز به راحتی شناخت.

  در این طرح از زبان تاتی گونه‌هــای اسکستانی، دروی، رودباری، شالی، کجلی، کرنقی، کرینی، کلوری، گیلوانی و لردی؛ از زبان تالشی گونه‌های آلیانی، پره‌سری، خوشابری، دیزکوهی، رضوان‌شهری، سیاه‌مزگی، عنبرانی، قلعه‌‌رودخانی، ماسالی، نصیرمحله‌ای؛ و از زبان گیلکی گونه‌‌های گیلکی بندرانزلی، رامسری، رشتی، رودسری، زرسری، سیاه‌وزانی، فومنی، کسمایی، گوراب‌زرمیخی و لاهیجانی انتخاب شده‌اند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر تاتی: منظومه پلنگاه از جهاندوست سبزعلیپور

تاریخ:هفدهم خرداد 93-23:32

 این شعر بخشی از منظومه بلندی است به نام پلنگاه  که شکل کاملش در آینده - اگر خدا بخواهد - به صورت چاپی منتشر خواهد شد.    شعر گویشی و محلی را بدون فایل صوتی آن نمیتوان خواند.                               (دریافت فایل صوتی شعر تاتی)

                                         1) چَمَه قَدمیه امانَـه پلنگاه           
 
                                         قَدیمَه روزان نشانه پلنگاه

 2) دور از اشته دلم کرا پترَکه                     غَم کرا مَن  وَرگه شـیار اِترَکه

3) وقتی بشیش بشِه چَمَه تَرانه                   شندر آبِــــه اَ شادیَه زَمانـــه

4) اشته نازاینه زرجان پَر بگَت                     سیاه کلاجان عَروسی سَر بگت

5) کاریش بینی ام زمانه پلنگاه

  چنده گیرم ترا مانه پلنگاه

6) بهار که بی دگردیمان سینه کو                 کس دنپرسی چمه پا پینه کو

7)  واران واری اشکاجیمان توله                     ویـر نواریمان چمه گالش خله  

8) پخسیمان یندی خلته خاشه کو                   آخلدیمان رزه و باغان واشه کو

9) کاش که پلنگاه ای گره آگردم

خردن ببـم اَ تنــــگه یان دگردم

 10) پلنگاه وقتی ته بشیش شَو آبه            جان پَرمان لس بگنس کَو آبه  

11) شَخته بامَه شادی  غَم و درد آبه          سیاه خری بامَه هوا سَرد آبه

12) وا بگنس چمه لاخانش اِکرد             سیا غَـــمه چَمَه کَسانش اِبرد

13) پلنگاه جان کاش ای کمی تاو باریش

                                        ســـــیاه روزان را کمی اوتاو باریش

 برای خواندن معنای شعر و نیز اوانویسی ان به خط لاتین به ادامه مطلب در زیر مراجعه فرمایید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر: آدم و حوا از جهاندوست سبزعلیپور

تاریخ:ششم خرداد 93-12:33

                                                         آدم و حـــوا

باز این عاطـفه را خاطره باران کـــردم          زلف مجنونِ و خم عقده پریـشان کــردم

دل من پاک دهاتی است بر او خرده مگیر          من خود آن طفل به لبهای تو مهمان کردم

 گفــتی از شیر بیابان و نگفتی از لـــعل          من خودم شیر شدم فــکر بیابان کــردم

بس که بی باغ نگاه تو خیالم تشنه است           آب شد وعده تو، روی به بــاران کـــردم

شد انــار لب تو میــوه ممنوعه مـــن            من هم آدم شدم و توبه ز ایمان کــــردم

 تا بدامان خیال تو شبی دســــت زنم            همه شب خواب خودم را ز تو پنهان کـردم

گفتی یک روز ترا روضه رضوان بــدهم            روزها روزه شـــدم، نـذر فراوان کــــردم

ماه حوایی من! باغ بهشت تو کـجاست؟            که هوای لــب جوی و هوس آن کــــردم

 گفته بودی که شبی لعل گرانــم بدهی             حیف من خام شدم، دعـوی ارزان کـــردم

کــــفی از جام کنار تو نیامد دســتم             «گرچــه دربــانی میخانه فراوان کــردم»


نکته: مصرع آخر غزل فوق (گرچــه دربــانی میخانه فروان کــردم) اقتباسی از یکی از غزلهای حافظ است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر تاتی «اَجان» (پدر)

تاریخ:بیست و دوم اردیبهشت 93-00:09

شـعر تــاتی«اجان» پدر

(درک وزن و موسیقی شعر گویشی یا محلی بدون فایل صوتی آن مشکل است)


 دریافت فایل صوتی شعر

 

قسم به داز و ترَشت و  قسم  به جانه اجان           قسم به چین و چروکانه مهرَه بانه اجان

قسم به اشته دَسان پینه و قـسم چَه عَرق            که زحمتی نگیره جـــای زحمتانه اجان

اگم اَجان مَخورا،  زندگی چـه،  زیــــندانه           بخور بدا غَم آگرده از ام زَمـــانه اجان

اگم بشام بکارام  کوه و کَوشن ســــرَه ول          نشام ولی بچینم از صــفت نشانه اجان

دَسم اگم بکـــرآ ای گوزآوله، ترَکــــــم           چزن ته هَنـــده  پِتاویش اَه وارانه اجان

تلَه‌ی  اَسرگ اکَراش، از ای جان شوره برَمم           مَبا مَبا نیـــــگران بورَمـه چشانه اجان

قسم به گَندمه بــــار و قسم به ام خَرمن            که نرزم ای اوشَه ناجَه ر زمین بمانه اجان

قسم به تازه گولابی قسم بـــه تازه اسیو             که اشته قَدره نزانه کــسی به جانه اجان

 برای خواندن معنای شعر و نیز آوانویسی آن به ادامه مطلب بروید.

 


ادامه مطلب

نوع مطلب : زبان تاتی،  شعر و غزل، 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

CV

تاریخ:هفدهم اردیبهشت 93-19:30

                 مشاهده و دریافت کارنامک علمی (CV
و

            فهرست پایان‌نامه های راهنمایی شده دکتر جهاندوست سبزعلیپور 

دانشجویان و علاقه مندان برای مشاهده و دریافت فهرست پایان‌نامه‌های راهنمایی شده اینجانب

می‌توانند فهرست را دریافت کنند.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: «ویژگیهای مصدر در تاتی، تالشی، و گیلکی»

تاریخ:شانزدهم اردیبهشت 93-16:50

مقاله: «ویژگی‌های مصدر در زبان‌های حاشیۀ خزر ‏ ‏(تاتی، تالشی، و گیلکی)»

فصلنامه علمی پژوهشی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی (زیرچاپ)
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر تاتی: « وطنه آلاوه کرم» از جهاندوست سبزعلیپور

تاریخ:چهارم اردیبهشت 93-18:24

                                             شعر تاتی «وطنه آلاوه کَرَم»

(درک وزن و موسیقی شعر گویشی یا محلی بدون فایل صوتی آن مشکل است).


دریافت فایل صوتی شعر

بَیز و بورن تا که بشَم ظلمه سگان پــا دَکرم    چککوش و سندان پگیرم ام ناجَه آزاد آکَرم
بیز و کَمی برجَه آکه ام دله تاریکی بــشـُــو     بَیز و بشَم ای درزَه‌بار تَنـگه‌دله شاد آکَـرم
چَندَه بَرم هَرزه گفان، بوئه‌زه واشه چه بَکرم   چَنده خَـراوه که‌بران سَیــله را آواد آکــرم
چَنده مُوشه‌لانه دلـَه غَم بَرَم و گَــَف مَــــزنم     چَنده گُوله باغچَه جیگا گُوگیمـه داگا دکـَرم
اگَم نشایم پِشین «پلنگا» مـَـرجو بـــــکــارَم     بشم به «غَمبرزمیان» غَمان کو وَرزا دکرم
هرچی گوشه‌دار بنشی یا ته کسی ویر نواره    وطن اگر داد بزنه ای داده هـفتـــاد آکــــرم
شَخته چیه تارمَه چیه؟ بَرجَه آکه وا بـگــنه      دَس اگرم  یخ بزنه، ام دســـه کـو ها دکرم
قدیمه که! غورصه مَرن آیم ته آلاوه کَــرم       نازَه وَطن! غَمر مَـــــبو آیم تـــه آواد آکرم


برای خواندن معنای شعر و نیز آوانویسی آن به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب

نوع مطلب : شعر و غزل، 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: بازنمون فراروایت نجات‌بخشی عرفان اسلامی و ...‏

تاریخ:بیست و یکم اسفند 92-18:48

مقاله: بازنمون فراروایت نجات‌بخشی عرفان اسلامی ‏ در گفتمان و روایت تذكرةالاولیاء عطار

با همکاری خانم طاهره قمی کتیگری و خانم دکتر پروین تاجبخش

پذیرفته شده برای چاپ در مجله علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهراء

برایمشاهده  و دریافت مقاله PDF  را انتخاب کنید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: پی‌بست‌های ضمیری در دورۀ‎ ‎گذار زبان فارسی

تاریخ:بیستم بهمن 92-17:42

نخستین هم‌اندیشی بررسی واژه‌بست‌ها در زبان‌های ایرانی
ارائه کننده مقاله (سخنرانی): جهاندوست سبزعلیپور
برگزار کننده : انجمن زبانشناسی ایران مکان ارائه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
زمان: 5 دی ماه 1392


برای دریافت مقاله pdf  را انتخاب کنید.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مقاله: پیشوندهای فعلی در گیلکی، تالشی و تاتی

تاریخ:بیست و نهم آبان 92-14:14

مقاله (سخنرانی):پیشوندهای فعلی در گویش‌های گیلکی، تالشی و تاتی
ارائه شده در همایش ملی نکوداشت استاد احمد سمعیی گیلانی
مکان همایش: دانشگاه گیلان زمان همایش:  14 اسفند ماه 1387
 متن کامل مقاله pfdداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :9
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic